Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 3 maj 2016 – Grzebielec mot kommissionen

(Mål F-96/15)(1 )

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på första avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1     EUT C 294, 7.9.2015, s. 84.