Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2016. gada 3. maija rīkojums –

Aprili un Kilian/Komisija

(lieta F-18/12) 1 Civildienests – Pensijas – Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punkts – Pensijas tiesības, kas saskaņā ar valsts pensiju shēmu iegūtas pirms stāšanās darbā Savienībā – Nodošana Savienības pensiju shēmai –Iecēlējinstitūcijas vai iestādes, kas ir pilnvarota noslēgt darba līgumus, piedāvājums par izdienas gadiem, kuru ieinteresētā persona ir pieņēmusi – Šā piedāvājuma atsaukšana – Jauns piedāvājums par izdienas gadiem, kurš pamatots ar jaunajiem vispārējiem īstenošanas noteikumiem – Iebilde par nepieņemamību – Nelabvēlīga akta jēdziens – Reglamenta 83. pants

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājas: Sophie Aprili (Pont-à-Celles, Beļģija) un Karin Kilian (Brisele, Beļģija) (pārstāvji – sākotnēji D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal un S. Orlandi, advokāti, vēlāk – D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis un S. Orlandi, advokāti, un visbeidzot – J.-N. Louis, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – sākotnēji D. Martin un J. Baquero Cruz, vēlāk J. Currall un G. Gattinara, pēc tam M. G. Gattinara, un visbeidzot G. Gattinara un F. Simonetti)

Lietas priekšmets

Prasība atcelt lēmumus pārskaitīt pensijas tiesības, kas iegūtas pirms dienesta uzsākšanas Komisijā, pamatojoties uz Atalgojuma un individuālo tiesību biroja (PMO) pārrēķināto priekšlikumu

Rīkojuma rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā nepieņemamu;

Sophie Aprili un Karin Kilian sedz savus tiesāšanās izdevumus pašas un atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.

____________

1     OV C 138, 12.5.2012., 34. lpp.