Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 3 mai 2016 - Aprili și Kilian/Comisia

(Cauza F-18/12)1

[Funcție publică – Pensii – Articolul 11 alineatul (2) din anexa VIII la statut – Drepturi de pensie dobândite înainte de intrarea în serviciul Uniunii în temeiul unui sistem național de pensii – Transfer în sistemul de pensii al Uniunii – Propunere de aplicare a unui spor la anii de plată a contribuțiilor, făcută de AIPN sau de AAIC, acceptată de persoana interesată – Retragerea acestei propuneri – Nouă propunere de aplicare a unui spor la anii de plată a contribuțiilor întemeiată pe noi dispoziții generale de punere în aplicare – Excepție de inadmisibilitate – Noțiunea de act care lezează – Articolul 83 din Regulamentul de procedură]

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamante: Sophie Aprili (Pont-à-Celles, Belgia) și Karin Kilian (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: inițial D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal și S. Orlandi, avocați, ulterior D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis și S. Orlandi, avocați, și, în final, J.-N. Louis, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: inițial D. Martin și J. Baquero Cruz, agenți, ulterior J. Currall și G. Gattinara, agenți, ulterior G. Gattinara, agent, și, în final, G. Gattinara și F. Simonetti, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziilor de transfer al drepturilor de pensie dobândite înainte de intrarea în serviciul Comisiei pe baza propunerii recalculate a PMO

Dispozitivul

Respinge acțiunea ca inadmisibilă.

Doamnele Sophie Aprili și Karin Kilian suportă propriile cheltuieli de judecată și sunt obligate să suporte cheltuielile de judecată efectuate de Comisia Europeană.

____________

1 JO C 138, 12.5.2012, p. 34.