Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 3. maja 2016 – Aprili in Kilian/Komisija

(Zadeva F-18/12)1

(Javni uslužbenci – Pokojnine – Člen 11(2) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom – Pokojninske pravice, pridobljene v nacionalnem pokojninskem sistemu pred nastopom dela v Uniji – Prenos v pokojninski sistem Unije – Predlog za priznanje pokojninske dobe, ki ga pripravi organ za imenovanja ali organ, pooblaščen za sklepanje pogodb, in ki ga zadevna oseba sprejme – Umik tega predloga – Nov predlog za priznanje pokojninske dobe na podlagi novih splošnih izvedbenih določb – Ugovor nedopustnosti – Pojem akta, ki posega v položaj – Člen 83 Poslovnika)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Sophie Aprili (Pont-à-Celles, Belgija) in Karin Kilian (Bruselj, Belgija) (zastopniki: najprej D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal in S. Orlandi, odvetniki, nato D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis in S. Orlandi, odvetniki, in nazadnje, J.-N. Louis, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: najprej D. Martin in J. Baquero Cruz, agenta, nato J. Currall in G. Gattinara, agenta, nato M. G. Gattinara, agent, in nazadnje G. Gattinara in F. Simonetti, agenta)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločb o prenosu pokojninskih pravic, pridobljenih pred nastopom dela na Komisiji, ki temeljijo na ponovno izračunanem predlogu Urada za vodenje in plačevanje posameznih pravic (PMO).

Izrek

Tožba se kot nedopustna zavrže.

S. Aprili in K. Kilian nosita svoje stroške in stroške Evropske komisije.

____________

1 UL C 138, 12.5.2012, str. 34.