Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 2 maj 2016 – Schmidt mot kommissionen

(Mål F-40/14)(1 )

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på första avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1     EUT C 292, 1.9.2014, s. 60.