Language of document :

Kendelse afsagt af Personaleretten den 2. maj 2016 – Nill mod Kommissionen

(Sag F-110/14) 1

Processprog: fransk

Formanden for Første Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registret.

____________

1 EUT C 26 af 26.1.2015, s. 46.