Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 2 mai 2016 – Nill/Comisia

(Cauza F-110/14)1

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei întâi a dispus radierea cauzei.

____________

1    JO C 26, 26.1.2015, p. 46.