Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 2. maja 2016 – Nill/Komisija

(Zadeva F-110/14)1

Jezik postopka: francoščina

Predsednik prvega senata je odredil izbris zadeve.

____________

1    UL C 26, 26.1.2015, str. 46.