Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 4. května 2016 – Pangallo v. Komise

(Věc F-16/14)1

Jednací jazyk: francouzština

Předseda druhého senátu nařídil vyškrtnutí věci.

____________

1    Úř. věst. C 175, 10. 6. 2014, s. 54.