Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys 4.5.2016 – Pangallo v. komissio

(Asia F-16/14)1

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Toisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä.

____________

1    EUVL C 175, 10.6.2014, s. 54.