Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 4 mei 2016 – Pangallo / Commissie

(Zaak F-16/14)1

Procestaal: Frans

De president van de Tweede kamer kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1     PB C 175 van 10.6.2014, blz. 54.