Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 4 mai 2016 - Pangallo/Comisia

(Cauza F-16/14)1

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei a doua a dispus radierea cauzei.

____________

1    JO C 175, 10.6.2014, p. 54.