Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu zo 4. mája 2016 – Pangallo/Komisia

(vec F-16/14)1

Jazyk konania: francúzština

Predseda druhej komory nariadil výmaz veci.

____________

1 Ú. v. EÚ C 175, 10.6.2014, s. 54.