Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 4 maj 2016 – Pangallo mot kommissionen

(Mål F-16/14)(1 )

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på andra avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1     EUT C 175, 10.6.2014, s.54.