Language of document :

Kendelse afsagt af Personaleretten den 29. april 2016 – Sommier mod Kommissionen

(Sag F-147/12) 1

Processprog: fransk

Formanden for Første Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registret.

____________

1 EUT C 55 af 23.2.2013, s. 26.