Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 29. aprilli 2016. aasta määrus – Sommier versus komisjon

(kohtuasi F-147/12)1

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Esimese koja president tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.

____________

1ELT C 55, 23.2.2013, lk 26.