Language of document :

2016 m. balandžio 29 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Sommier / Komisija

(Byla F-147/12)1

Proceso kalba: prancūzų

Pirmosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.

____________

1 OL C 55, 2013 2 23, p. 26.