Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Audiencia Provincial sección nº 3 de Burgos (Spanien) den 7. marts 2016 – Juan Moreno Marín, Maria Almudena Benavente Cardaba og Rodrigo Moreno Benavente mod Abadía Retuerta, S.A.

(Sag C-139/16)

Processprog: spansk

Den forelæggende ret

Audiencia Provincial sección nº 3 de Burgos

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Juan Moreno Marín, Maria Almudena Benavente Cardaba og Rodrigo Moreno Benavente

Sagsøgt: Abadía Retuerta, S.A.

Præjudicielle spørgsmål

1.    Kan anvendelsen af et tegn, der henviser til en vares eller tjenesteydelses kendetegn, der består i, at varen eller tjenesteydelsen findes i rigelige mængder på et og samme sted med en høj grad af værdi og kvalitet, være omfattet af forbuddene i artikel 3, stk. 1, litra c), i direktiv 2008/95 1 ?

2.    Kan et tegn af denne beskaffenhed anses for at være et tegn vedrørende geografisk oprindelse, for så vidt som varen eller tjenesteydelsen altid er koncentreret inden for et bestemt fysisk område?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22.10.2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EUT L 299, s. 25).