Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado Contencioso-Administrativo nº 1 de Oviedo (Spanien) den 16. marts 2016 – Margarita Isabel Vega González mod Consejería de Hacienda y Sector Público de la Administración del Principado de Asturias

(Sag C-158/16)

Processprog: spansk

Den forelæggende ret

Juzgado Contencioso-Administrativo nº 1 de Oviedo

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Margarita Isabel Vega González

Sagsøgt: Consejería de Hacienda y Sector Público de la Administración del Principado de Asturias

Præjudicielle spørgsmål

Skal begrebet »ansættelsesvilkår«, der er omhandlet i § 4 i rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der indgår i bilaget til Rådets direktiv 1999/70/EF 1 af 28. juni 1999 om tidsbegrænset ansættelse, fortolkes således, at det omfatter den retlige situation, hvor en arbejdstager i et tidsbegrænset ansættelsesforhold, der er blevet valgt til et repræsentativt politisk hverv, i lighed med en fastansat arbejdstager kan anmode om og opnå, at ansættelsesforholdet sættes i bero, med henblik på at vende tilbage til stillingen, når det pågældende parlamentariske hverv er udløbet?

Skal princippet om ikke-diskrimination, der er omhandlet i § 4 i rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der indgår i bilaget til Rådets direktiv 1999/70/EF af 28. juni 1999 om tidsbegrænset ansættelse, fortolkes således, at det er til hinder for en regional lovgivning såsom lov nr. 3/1985 om en plan for de offentligt ansatte i Asturien, der i artikel 59, stk. 2, fuldstændigt udelukker midlertidigt ansatte tjenestemænd fra at opnå anerkendelse af en administrativ situation med særlige tjenester, når de bliver valgt til medlemmer af parlamentet, mens denne ret anerkendes for fastansatte tjenestemænd?

____________

1     EUT L 1999, L 175, s. 43.