Language of document : ECLI:EU:T:2015:836

Predmet T‑544/13

Dyson Ltd

protiv

Europske komisije

„Direktiva 2010/30/EU – Označivanje potrošnje energije i ostalih resursa proizvoda povezanih s energijom uz pomoć oznaka i standardiziranih informacija o proizvodu – Delegirana uredba Komisije (EU) br. 665/2013 – Nadležnost Komisije – Jednako postupanje – Obveza obrazlaganja“

Sažetak – Presuda Općeg suda (četvrto vijeće) od 11. studenoga 2015.

1.      Energija – Označivanje potrošnje energije proizvoda povezanih s energijom – Direktiva 2010/30 – Diskrecijska ovlast institucija Unije – Doseg – Sudski nadzor – Neobmanjivanje potrošača u vezi s energetskom potrošnjom usisavača

(Direktiva 2010/30 Europskog parlamenta i Vijeća)

2.      Energija – Označivanje potrošnje energije proizvoda povezanih s energijom – Označivanje energetske učinkovitosti usisavača – Uredba br. 665/2013 – Obveza proizvođača da vode brigu o unapređivanju energetske učinkovitosti

(Uredba Komisije br. 665/2013)

3.      Energija – Označivanje potrošnje energije proizvoda povezanih s energijom – Direktiva 2010/30 i Uredba br. 665/2013 – Metode mjerenja energetske učinkovitosti – Nadležnost Komisije – Usisavači sa spremnikom i bez spremnika – Jednako postupanje u različitim situacijama opravdano objektivnim razlozima – Jednako postupanje – Povreda – Nepostojanje

(Uredba Komisije br. 665/2013; Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 2010/30);

4.      Energija – Označivanje potrošnje energije proizvoda povezanih s energijom – Označivanje energetske učinkovitosti usisavača – Uredba br. 665/2013 – Regulatorni akt opće primjene – Obrazloženje – Obveza – Doseg – Dopuštenost obrazloženja koje samo navodi ukupnu situaciju koja je dovela do donošenja akta i opće ciljeve koji se njime žele postići

(Uredba Komisije br. 665/2013)

1.      Vidjeti tekst odluke.

(t. 38., 39., 47. i 53.)

2.      Članak 7. Uredbe br. 665/2013 o dopuni Direktive 2010/30/EU u pogledu označivanja energetske učinkovitosti usisavača propisuje da će Komisija preispitati tu direktivu s obzirom na tehnološki napredak najkasnije pet godina od njezina stupanja na snagu i da će se to preispitivanje posebno odnositi na mogućnost korištenja mjernih metoda koje se temelje na mjerenju provedenom s djelomično punim, a ne praznim spremnikom. Stoga ta odredba zahtijeva da proizvođači usisavača sa spremnikom uzmu u obzir moguć budući tehnološki napredak. Prema tome, ne može se smatrati da pobijana uredba ne potiče proizvođače usisavača na njihovo bolje dizajniranje s ciljem poboljšavanja energetske učinkovitosti.

(t. 62.‑64.)

3.      Komisija je izvršavajući svoju diskrecijsku ovlast kako bi usvojila Uredbu br. 665/2013 o dopuni Direktive 2010/30 u pogledu energetske učinkovitosti usisavača trebala temeljiti svoj izbor metoda mjerenja energetske učinkovitosti na objektivnim kriterijima, u skladu s ciljevima Direktive 2010/30, to jest onima koji će pružiti pouzdane i standardizirane informacije potrošačima kako bi mogli odabrati učinkovitije proizvode. Primjena jedinstvene metode za mjerenje učinkovitosti čišćenja usisavača sa spremnikom, bez spremnika i onih s ciklonskom tehnologijom, predviđena navedenom uredbom, ne povređuje načelo jednakog postupanja, bez obzira na njezina pravila primjene jer testovi različiti od onih koje je primijenila Komisija, koje su zagovarali proizvođači usisavača bez spremnika, nisu bili predmet „cirkularnih“ testova među laboratorijima pa stoga ne ispunjavaju istodobno kriterije pouzdanosti, točnosti i ponovljivosti. Naime takva činjenica je objektivan razlog koji opravdava jedinstveno tretiranje usisavača s različitim tehnologijama, to jest usisavača sa spremnikom i bez spremnika.

(t. 86., 93., 94., 102., 106., 108.‑110.)

4.      Kad je riječ o uredbi, obrazloženje se može ograničiti na navođenje, s jedne strane, ukupne situacije koja je dovela do njezina donošenja i, s druge strane, općih ciljeva čije se ostvarivanje predlaže. Naime, ako je iz akta opće primjene vidljiv temeljni cilj kojem teže institucije, bilo bi pretjerano zahtijevati posebno obrazloženje za različite tehničke odabire koji su izvršeni.

U takvim uvjetima, Komisija je dovoljno obrazložila Uredbu br. 665/2013 o dopuni Direktive 2010/30/EU u pogledu označivanja energetske učinkovitosti usisavača što se tiče odabira mjernih metoda koje su u njoj usvojene. Iz članka 7. tumačenog zajedno s člankom 5., uvodnom izjavom 4. i točkom 1. Priloga VI. pobijanoj uredbi može se zaključiti da je Komisija usvojila mjerne metode koje se temelje na testovima provedenima s praznim, a ne s punim spremnikom zbog nepostojanja, u smislu tehnoloških saznanja, pouzdanih, točnih i ponovljivih mjernih postupaka koji uzimaju u obzir najsuvremenije priznate mjerne metode kako bi dobili mjerenja koja se temelje na testovima provedenima sa spremnikom punim prašine a da pritom ne nameće izričito jedan ili drugi test. Zbog istih razloga Komisija nije trebala detaljnije objašnjavati zašto je, s obzirom na stanje tehnološkog napretka, u članku 7. pobijane uredbe na pet godina odgodila preispitivanje energetske učinkovitosti i učinkovitosti čišćenja usisavača kada je (njegov) spremnik pun prašine.

Obrazloženje navedene uredbe tako je omogućilo zainteresiranim strankama da se upoznaju s Komisijinim rasuđivanjem na način da mogu razumjeti obrazloženje poduzete mjere, a Općem sudu je omogućilo izvršavanje nadzora.

(t. 122., 123., 127.‑130.)