Language of document : ECLI:EU:T:2015:836

T‑544/13. sz. ügy

Dyson Ltd

kontra

Európai Bizottság

„2010/30/EU irányelv – Az energiával kapcsolatos termékek energia‑ és egyéb erőforrás‑fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő jelölése – 665/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelet – A Bizottság hatásköre – Egyenlő bánásmód – Indokolási kötelezettség”

Összefoglaló – A Törvényszék ítélete (negyedik tanács), 2015. november 11.

1.      Energia – Az energiával kapcsolatos termékek energiafogyasztásának jelölése – 2010/30 irányelv – Az uniós intézmények mérlegelési jogköre – Terjedelem – Bírósági felülvizsgálat – A porszívók energiafogyasztásával kapcsolatban meg nem tévesztett fogyasztók

(2010/30 európai parlamenti és tanácsi irányelv)

2.      Energia – Az energiával kapcsolatos termékek energiafogyasztásának jelölése – A porszívók energiafogyasztásának címkézése – 665/2013 rendelet – A gyártók energiahatékonyság‑javítás biztosítására irányuló kötelezettsége

(665/2013 bizottsági rendelet)

3.      Energia – Az energiával kapcsolatos termékek energiafogyasztásának jelölése – 2010/30 irányelv és 665/2013 rendelet – Az energiahatékonyság mérési módszerei – A Bizottság hatásköre – Porzsákos és porzsák nélküli porszívók – Eltérő helyzetek objektív okokkal igazolt egységes kezelése – Egyenlő bánásmód – Megsértés – Hiány

(665/2013 bizottsági rendelet; 2010/30 európai parlamenti és tanácsi irányelv)

4.      Energia – Az energiával kapcsolatos termékek energiafogyasztásának jelölése – A porszívók energiafogyasztásának címkézése – 665/2013 rendelet – Rendeleti jellegű és általános hatályú jogi aktus – Indokolás – Kötelezettség – Terjedelem – Olyan indokolás megengedhetősége, amely az aktus meghozatalához vezető általános helyzet és az aktus által követett általános célok megjelölésére korlátozódik

(665/2013 bizottsági rendelet)

1.      Lásd a határozat szövegét.

(vö. 38., 39., 47., 53. pont)

2.      A 2010/30 irányelvnek a porszívók energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről szóló 665/2013 rendelet 7. cikke előírja, hogy a Bizottság ezt a rendeletet a technológiai haladás fényében legkésőbb a hatálybalépése után öt évvel felülvizsgálja, és hogy ennek során megvizsgálja, hogy lehetséges‑e olyan mérési módszereket alkalmazni, amelyek üres helyett részlegesen telített porgyűjtővel végrehajtott méréseken alapulnak. Ezért a porzsákos porszívókat gyártóknak intézkedéseket kell tenniük a lehetséges jövőbeni fejlesztések irányába. Így nem állapítható meg, hogy e rendelet nem ösztönzi a porszívógyártókat az energiahatékonyság javítása szempontjából legjobb terv kiválasztására.

(vö. 62–64. pont)

3.      A Bizottságnak a mérlegelési jogkörének – a 2010/30 irányelvnek a porszívók energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről szóló 665/2013 rendelet elfogadása érdekében történő – gyakorlása során az energiahatékonyság mérési módszereinek megválasztásakor a 2010/30 irányelv azon célkitűzéseinek megfelelő, objektív szempontokra kell támaszkodnia, hogy megbízható és egységes tájékoztatást nyújtsanak a fogyasztóknak ahhoz, hogy a leghatékonyabb termékeket választhassák. Az említett rendeletben meghatározott egységes módszer alkalmazása a porzsákos, a porzsák nélküli és a „ciklonrendszerű” porszívók takarításhatékonyságának mérésére, bármi legyen is annak módja, nem sérti az egyenlő bánásmód elvét, mivel még a Bizottság által alkalmazott tesztektől eltérő és a porzsák nélküli porszívók gyártói által javasolt tesztek sem szerepeltek a laboratóriumok közötti „körtesztek” között, és így nem tesznek egyszerre eleget a megbízhatóság, a pontosság és a megismételhetőség követelményének. Ugyanis az ilyen körülmény olyan objektív oknak minősül, amely igazolja az eltérő technológiákat alkalmazó porszívók, vagyis a porzsákos porszívók és a porzsák nélküli porszívók azonos módon való kezelését.

(vö. 86., 93., 94., 102., 103., 108–110. pont)

4.      Amikor rendeleti jellegű jogi aktusról van szó, az indokolás szorítkozhat egyfelől az elfogadásához vezető általános helyzet, másfelől pedig az általa elérni kívánt általános célok megjelölésére. Egyébként, ha valamely általános hatályú jogi aktusból kitűnik az intézmény által követett cél lényege, túlzás lenne külön indokolást megkövetelni az alkalmazott különböző technikai megoldásokra.

E körülmények között a Bizottság az e rendeletben elfogadott mérési módszerek megválasztását illetően kellőképpen indokolta a 2010/30 irányelvnek a porszívók energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről szóló 665/2013 rendeletet. Ugyanis az e rendelet 5. cikkével, (4) preambulumbekezdésével és VI. mellékletének 1. pontjával összefüggésben értelmezett 7. cikkéből kikövetkeztethető, hogy a Bizottság azért fogadta el inkább az üres porgyűjtővel végzett mérésekre, mintsem a részlegesen telített porgyűjtővel végzett mérésekre alapított mérési módszereket – anélkül azonban, hogy kifejezetten az egyik vagy másik tesztre kötelezne –, mert a technológiai ismeretek jelenlegi állása szerint a részlegesen telített porgyűjtővel végzett tesztekre alapított mérések elvégzéséhez nem léteznek olyan megbízható, pontos és megismételhető mérési módszerek, amelyek figyelembe veszik az általánosan elismert legkorszerűbb mérési eljárásokat. Ugyanezen okból a Bizottság nem köteles részletesebben kifejteni, hogy az említett rendelet 7. cikkében a technológiai haladás miatt miért tolta ki a részlegesen telített porgyűjtővel rendelkező porszívó energiahatékonyságát és takarításhatékonyságát mérő tesztek vizsgálatát öt évvel.

Így az említett rendelet indokolása lehetővé teszi az érdekeltek számára, hogy megismerjék a Bizottság érvelését, és ezáltal megismerhessék a meghozott intézkedés indokait, valamint a Törvényszék számára, hogy gyakorolhassa felülvizsgálati jogkörét.

(vö. 122., 123., 127–130. pont)