Language of document : ECLI:EU:T:2015:843

Üldkohtu (esimene koda) 12. novembri 2015. aasta otsus – Orthogen vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Arthrex (IRAP)

(kohtuasi T‑253/13)

Ühenduse kaubamärk – Kehtetuks tunnistamise menetlus – Ühenduse sõnamärk IRAP – Absoluutne keeldumispõhjus – Eristusvõime puudumine – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b – Määruse nr 207/2009 artikli 52 lõike 1 punkt a

1.                     Ühenduse kaubamärk – Kaebemenetlus – Apellatsioonikodadele esitatud kaebused – Apellatsioonikodade pädevus – Uuesti täies ulatuses sisuliselt läbivaatamine (nõukogu määrus nr 207/2009, artikli 64 lõige 1) (vt punkt 21)

2.                     Ühenduse kaubamärk – Ühenduse kaubamärgi mõiste ja ühenduse kaubamärgi omanikuks saamine – Absoluutsed keeldumispõhjused – Kaubamärk, millel puudub eristusvõime – Mõiste (nõukogu määrus nr 207/2009, artikli 7 lõike 1 punkt b) (vt punkt 26)

3.                     Ühenduse kaubamärk – Ühenduse kaubamärgi mõiste ja ühenduse kaubamärgi omanikuks saamine – Absoluutsed keeldumispõhjused – Kaubamärk, millel puudub eristusvõime – Eristusvõime hindamine – Kriteeriumid (nõukogu määrus nr 207/2009, artikli 7 lõike 1 punkt b) (vt punktid 27, 38, 47 ja 48)

4.                     Ühenduse kaubamärk – Loobumine, tühisus ja kehtetuks tunnistamine – Absoluutsed kehtetuks tunnistamise põhjused – Määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti b rikkumine kaubamärgi registreerimisel – Sõnamärk IRAP (nõukogu määrus nr 207/2009, artikli 7 lõike 1 punkt b ja artikli 52 lõike 1 punkt a) (vt punktid 35, 41, 56 ja 58)

5.                     Ühenduse kaubamärk – Ühenduse kaubamärgi mõiste ja ühenduse kaubamärgi omanikuks saamine – Absoluutsed keeldumispõhjused – Määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktides b ja c nimetatud põhjuste kohaldamisalade kattumine (nõukogu määrus nr 207/2009, artikli 7 lõike 1 punktid b ja c) (vt punkt 45)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti esimese apellatsioonikoja 21. veebruari 2013. aasta otsuse (asi R 382/2012‑1) peale, mis käsitleb Arthrex GmbH ja Orthogen AG vahelist kehtetuks tunnistamise menetlust.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta Orthogen AG kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) ja Arthrex GmbH kohtukulud.