Language of document : ECLI:EU:T:2015:843

2015 m. lapkričio 12 d. Bendrojo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas
Orthogen / VRDT– Arthrex (IRAP)

(Byla T‑253/13)

„Bendrijos prekių ženklas – Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra – Žodinis Bendrijos prekių ženklas IRAP – Absoliutus atmetimo pagrindas – Skiriamojo požymio nebuvimas – Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas – Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies a punktas“

1.                     Bendrijos prekių ženklas – Apskundimo procedūra – Apeliacija apeliacinėse tarybose – Apeliacinių tarybų kompetencija – Naujas išsamus nagrinėjimas iš esmės (Tarybos reglamento Nr. 207/2009 64 straipsnio 1 dalis) (žr. 21 punktą)

2.                     Bendrijos prekių ženklas – Bendrijos prekių ženklo sąvoka ir įgijimas – Absoliutūs atmetimo pagrindai – Skiriamojo požymio neturintys prekių ženklai – Sąvoka (Tarybos reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas) (žr. 26 punktą)

3.                     Bendrijos prekių ženklas – Bendrijos prekių ženklo sąvoka ir įgijimas – Absoliutūs atmetimo pagrindai – Skiriamojo požymio neturintys prekių ženklai – Skiriamojo požymio vertinimas – Kriterijai (Tarybos reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas) (žr. 27, 38, 47, 48 punktus)

4.                     Bendrijos prekių ženklas – Atsisakymas nuo teisinės apsaugos, panaikinimas ir negaliojimas – Absoliutūs negaliojimo pagrindai – Įregistravimas pažeidžiant Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktą – Žodinis prekių ženklas IRAP (Tarybos reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas ir 52 straipsnio 1 dalies a punktas) (žr. 35, 41, 56, 58 punktus)

5.                     Bendrijos prekių ženklas – Bendrijos prekių ženklo sąvoka ir įgijimas – Absoliutūs atmetimo pagrindai – Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose nustatytų pagrindų taikymo sričių persidengimas (Tarybos reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktai) (žr. 45 punktą)

Dalykas

Ieškinys dėl 2013 m. vasario 21 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 382/2012-1), susijusio su registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra tarp Arthrex GmbH ir Orthogen AG.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Orthogen AG padengia savo, Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) ir Arthrex GmbH patirtas bylinėjimosi išlaidas.