Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 2. června 2016 – Bermejo Garde v. EHSV

(Věc F-41/10 RENV)1

„Veřejná služba – Postoupení Soudu po zrušení – Článek 12a služebního řádu – Úředník, který se stal obětí obtěžování – Článek 22a služebního řádu – Úředník, který oznámil nesrovnalosti – Žádost o pomoc – Odmítnutí – Právo na ochranu – Podmínky – Odmítnutí – Důsledky – Návrh na náhradu škody“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Moises Bermejo Garde (Brusel, Belgie) (zástupce: L. Levi, advokát)

Žalovaný: Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) (zástupci: původně U. Schwab a M. Lernhart, zmocněnci, B. Wägenbaur, advokát, poté K. Gambino, zmocněnec, B. Wägenbaur, advokát, nakonec K. Gambino a X. Chamodraka, zmocněnci, B. Wägenbaur, advokát)

Předmět věci

Veřejná služba – Žaloba na zrušení několika rozhodnutí týkajících se ukončení výkonu funkcí žalobce jako vedoucího oddělení právní služby s okamžitou účinností, jeho přeřazení do ředitelství pro logistiku a odmítnutí jeho formální žádosti o pomoc, jakož i návrh na náhradu škody navýšenou o úroky z prodlení.

Výrok rozsudku

Rozhodnutí předsedy Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 24. března 2010 o ukončení výkonu funkcí Moisese Bermeje Garda jako vedoucího oddělení právní služby s okamžitou účinností a rozhodnutí ze dne 13. dubna 2010 o jeho přeřazení se zrušují.

Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru se ukládá povinnost zaplatit M. Bermejovi Gardemu částku 25 000 eur.

Evropský hospodářský a sociální výbor ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Bermejem Gardem ve věcech F 41/10, T 530/12 P a F 41/10 RENV.

____________

1 Úř. věst. C 209, 31.7.2010, s. 55.