Language of document :

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 2. juni 2016 – Bermejo Garde mod EØSU

(Sag F-41/10) 1

(Personalesag – hjemvisning til Personaleretten efter ophævelse – vedtægtens artikel 12a – tjenestemand, der har været udsat for chikane – vedtægtens artikel 22a – tjenestemand, som slår alarm – ansøgning om bistand – afslag – ret til beskyttelse – betingelser – afslag – konsekvenser – påstand om erstatning)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Moises Bermejo Garde (Bruxelles, Belgien) (ved advokat L. Levi)

Sagsøgt: Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) (først ved U. Schwab og M. Lernhart, som befuldmægtigede, og advokat B. Wägenbaur, derefter ved K. Gambino, som befuldmægtiget, og advokat B. Wägenbaur, og endelig ved K. Gambino og X. Chamodraka, som befuldmægtigede, og advokat B. Wägenbaur)

Sagens genstand

Personalesag – Påstand om annullation af flere afgørelser om at bringe sagsøgerens stilling som kontorchef i Juridisk Tjeneste til ophør med øjeblikkelig virkning, om at forflytte ham til Logistiktjenesten og om afslag på hans formelle ansøgning om bistand, samt påstand om erstatning.

Konklusion

Afgørelserne truffet af formanden for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg den 24. marts 2010 om at bringe Moises Bermejo Gardes tidligere stilling som kontorchef i Juridisk Tjeneste til ophør og den 13. april 2010 vedrørende hans omplacering, annulleres.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg betaler Moises Bermejo Garde et beløb på 25 000 EUR.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg bærer sine egne omkostninger og betaler de af Moises Bermejo Garde afholdte omkostninger i sag F-41/10, sag T-530/12P og sag F-41/10 RENV.

____________

1 EUT C 209 af 31.7.2010, s. 55.