Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 2.6.2016 – Bermejo Garde v. ETSK

(Asia F-41/10 RENV)1

(Henkilöstö – Asian palauttaminen unionin yleiseen tuomioistuimeen kumoamistuomion jälkeen – Henkilöstösääntöjen 12 a artikla – Työpaikkakiusaamisen uhriksi joutunut virkamies – Henkilöstösääntöjen 22 a artikla – Ilmiannon tehnyt virkamies – Avustamispyynnön hylkääminen – Suojelua koskevan oikeuden edellytykset – Hylkäämisen seuraukset – Vahingonkorvausvaatimus)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Moises Bermejo Garde (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja L. Levi)

Vastaaja: Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) (asiamiehet: aluksi U. Schwab ja M. Lernhart sekä asianajaja B. Wägenbaur, sitten K. Gambino ja asianajaja B. Wägenbaur, ja lopuksi K. Gambino ja X. Chamodraka sekä asianajaja B. Wägenbaur)

Oikeudenkäynnin kohde

Henkilöstö – Vaatimus kumota useita päätöksiä, joilla saatetaan välittömästi päätökseen kantajan tehtävät oikeudellisen yksikön yksikönpäällikkönä, siirretään hänet logistiikkaosastolle ja hylätään hänen muodollinen avustamispyyntönsä sekä vahingonkorvausvaatimus.

Tuomiolauselma

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean puheenjohtajan 24.3.2010 tekemät päätökset, joilla saatettiin päätökseen Moises Bermejo Garden aikaisemmin oikeudellisen yksikön yksikönpäällikkönä hoitamat tehtävät ja 13.4.2010 tekemä päätös, joka koskee hänen siirtämistään toisiin tehtäviin, kumotaan.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea velvoitetaan maksamaan Bermejo Gardelle 25 000 euron suuruinen summa.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Bermejo Garden oikeudenkäyntikulut asioissa F-41/10, T-530/12 ja F-41/10 RENV.

____________

1 EUVL C 209, 31.7.2010, s. 55.