Language of document :

Presuda Službeničkog suda (prvo vijeće) od 2. lipnja 2016. – Bermejo Garde protiv EGSO-a

(predmet F-41/10 RENV)1

(Javna služba – Vraćanje predmeta na ponovno suđenje Službeničkom sudu nakon ukidanja – Članak 12.a Pravilnika – Dužnosnik koji je žrtva uznemiravanja – Članak 22.a Pravilnika – Dužnosnik zviždač– Zahtjev za pomoć – Odbijanje – Pravo na zaštitu – Uvjeti – Odbijanje – Posljedice – Zahtjev za naknadu štete)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Moises Bermejo Garde (Bruxelles, Belgija) (zastupnik: L. Levi, odvjetnik)

Tuženik: Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) (zastupnici: U. Schwab i M. Lernhart, agenti, B. Wägenbaur, odvjetnik, potom K. Gambino, agent, B. Wägenbaur, odvjetnik, i naposljetku K. Gambino i X. Chamodraka, agenti, B. Wägenbaur, odvjetnik)

Predmet

Javna služba – Zahtjev za poništenje nekoliko odluka koje se odnose na prestanak tužiteljeve funkcije načelnika odjela pravne službe sa trenutačnim učinkom i njegovo raspoređivanje u Upravu za logistiku te odbijanje njegova službenog zahtjeva za pomoć kao i zahtjeva za naknadu štete.

Izreka presude

Poništavaju se odluke predsjednika Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 24. ožujka 2010. o razrješavanju Moisesa Bermeja Garde sa njegove ranije dužnosti načelnika odjela pravne službe i od 13. travnja 2010. o njegovom raspoređivanju.

Europskom gospodarskom i socijalnom odboru nalaže se platiti M. Bermeju Gardi iznos od 25 000 eura.

Europski gospodarski i socijalni odbor snosi vlastite troškove i nalaže mu se snošenje troškova M. Bermeja Garde u predmetima F-41/10, T-530/12 P i F-41/10 RENV.

____________

1     SL C 209, 31. 7. 2010., str. 55.