Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2016. június 2-i ítélete – Bermejo Garde kontra EGSZB

(F-41/10. RENV sz. ügy)1

(Közszolgálat – Hatályon kívül helyezést követő visszautalás a Közszolgálati Törvényszék elé – A személyzeti szabályzat 12a. cikke – Szexuális zaklatás áldozatává vált tisztviselő – A személyzeti szabályzat 22a. cikke – Visszaélést bejelentő tisztviselő – Segítségnyújtás iránti kérelem – Elutasítás – Védelemhez való jog – Feltételek – Elutasítás – Következmények – Kártérítési kérelem)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Bermejo Garde (Brüsszel, Belgium) (képviselő: L. Levi ügyvéd)

Alperes: Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) (képviselők kezdetben: U. Schwab és M. Lernhart meghatalmazottak, B. Wägenbaur ügyvéd, később: K. Gambino meghatalmazott, B. Wägenbaur ügyvéd, végül: K. Gambino és X. Chamodraka meghatalmazottak, B. Wägenbaur ügyvéd)

Az ügy tárgya

Közszolgálat – A felperes jogi szolgálat egységvezetői minőségében fennálló szolgálati jogviszonyának azonnali hatályú megszüntetésére, a logisztikai igazgatóságra való beosztására és a segítségnyújtás iránti hivatalos kérelmének elutasítására vonatkozó több határozat megsemmisítése, valamint kártérítés iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2010. március 24-i, Moises Bermejo Garde korábbi, a jogi szolgálat egységvezetői minőségében fennálló szolgálati jogviszonyát megszüntető és az őt újrabeosztó 2010. április 13-i határozatát.

A Közszolgálati Törvényszék az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságot 25 000 euró összeg M. Bermejo Garde részére történő megfizetésére kötelezi.

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság maga viseli saját költségeit és köteles viselni az M. Bermejo Garde részéről az F-41/10., a T-530/12 P és az F-41/10 RENV számú ügyekben felmerült költségeket.

____________

1 HL C 209., 2010.7.31., 55. o.