Language of document :

2016 m. birželio 2 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Bermejo Garde / EESRK

(Byla F-41/10)1

(Viešoji tarnyba – Grąžinimas Tarnautojų teismui po panaikinimo – Pareigūnų tarnybos nuostatų 12 a straipsnis – Pareigūnas priekabiavimo auka – Pareigūnų tarnybos nuostatų 22 a straipsnis – Pareigūnas informatorius – Pagalbos prašymas – Atmetimas – Teisė į apsaugą – Sąlygos – Atmetimas – Pasekmės – Prašymas atlyginti žalą)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Moises Bermejo Garde (Briuselis, Belgija), atstovaujamas advokato L. Levi

Atsakovas: Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK), iš pradžių atstovaujamas U. Schwab ir M. Lernhart bei advokato B. Wägenbaur, po to K. Gambino ir advokato B. Wägenbaur ir galiausiai K. Gambino bei Chamodraka, ir advokato B. Wägenbaur

Bylos dalykas

Viešoji tarnyba – Prašymas panaikinti kelis sprendimus, kuriais ieškovas atleistas iš Teisės tarnybos skyriaus vadovo pareigų (sprendimas įsigaliojo iš karto), perkeltas į Logistikos direktoratą ir kuriais atmestas jo formalus pagalbos prašymas bei prašymas atlyginti nuostolius.

Sprendimo rezoliucinė dalis

1.    Panaikinti 2010 m. kovo 24 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto sprendimą atleisti Moises Bermejo Garde iš Teisės tarnybos skyriaus vadovo pareigų ir 2010 m. balandžio 13 d. sprendimą jį perkelti į kitas pareigas.

2.    Priteisti iš Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto sumokėti M. Bermejo Garde 25 000 eurų sumą.

3.    Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir iš jo priteisiamos M. Bermejo Garde bylinėjimosi išlaidos, patirtos bylose F-41/10, T-530/12 P ir F-41/10 RENV.

____________

1 OL C 209, 2010 7 31, p. 55.