Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2016. gada 2. jūnija spriedums – Moises Bermejo Garde/EESK

(lieta F-41/10 RENV) 1

Civildienests – Lietas nodošana atpakaļ pēc nolēmuma atcelšanas – Civildienesta noteikumu 12.a pants – Ierēdnis, kas cietis no psiholoģiskas vardarbības – Civildienesta noteikumu 22.a pants – Trauksmes cēlējs ierēdnis – Lūgums sniegt palīdzību – Noraidījums – Tiesības uz aizsardzību – Nosacījumi – Noraidījums – Sekas – Atlīdzinājuma prasība

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Moises Bermejo Garde (Brisele, Beļģija) (pārstāvis – L. Levi, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (pārstāvji – sākotnēji U. Schwab un M. Lernhart, pārstāvji, B. Wägenbaur, advokāts, vēlāk K. Gambino, pārstāvis, B. Wägenbaur, advokāts, visbeidzot K. Gambino un X. Chamodraka, pārstāvji, B. Wägenbaur, advokāts)

Priekšmets

Civildienests – Prasība atcelt vairākus lēmumus par prasītāja kā Juridiskā dienesta vadītāja pienākumu izpildes nekavējošu izbeigšanu, par prasītāja iecelšanu cita amatā Loģistikas direkcijā un par viņa lūguma sniegt formālu palīdzību un atlīdzināt zaudējumus noraidīšanu

Rezolutīvā daļa:

atcelt Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas priekšsēdētāja 2010. gada 24. marta lēmumu, ar kuru izbeigti Moises Bermejo Garde k–ga kā Juridiskā dienesta vadītāja pienākumi un 2010. gada 13. aprīļa lēmumu par viņa iecelšanu cita amatā;

piespriest Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai samaksāt Moises Bermejo Garde k–gam EUR 25 000;

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja atlīdzina savus tiesāšanās izdevumus pati un atlīdzina Moises Bermejo Garde k–ga tiesāšanās izdevumus lietās F-41/10, T-530/12 P un F-41/10 RENV.

____________

1 OV C 209, 31.7.2010, 55. lpp.