Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 2 iunie 2016 - Bermejo Garde/CESE

(Cauza F-41/10 RENV)1

(Funcție publică – Trimitere spre rejudecare la Tribunal ulterioară anulării – Articolul 12a din statut – Funcționar victimă a unei hărțuiri – Articolul 22a din statut - Funcționar care a transmis o alertă - Cerere de asistență - Respingere - Drept la protecție - Condiții - Respingere - Consecințe - Cerere de despăgubire)

Limba de procedură: franceza.

Părțile

Reclamant: Moises Bermejo Garde (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: L. Levi, avocat)

Pârât: Comitetul Economic și Social European (CESE) (reprezentanți: inițial U. Schwab și M. Lernhart, agenți, B. Wägenbaur, avocat, apoi K. Gambino, agent, B. Wägenbaur, avocat, în cele din urmă K. Gambino și X. Chamodraka, agenți, B. Wägenbaur, avocat)

Obiectul cauzei

Funcție publică - Cerere de anulare a mai multor decizii privind încetarea raporturilor de muncă ale reclamantului având funcția de șef de unitate în cadrul serviciului juridic, cu efect imediat, schimbarea repartizării acestuia în cadrul Direcției logistică și refuzarea cererii sale formale de asistență, precum și cerere de daune interese

Dispozitivul

Anulează deciziile președintelui Comitetului Economic și Social European din 24 martie 2010, prin care se dispune încetarea funcțiilor anterioare ale domnului Moises Bermejo Garde în calitate de șef de unitate în cadrul serviciului juridic și din 13 aprilie 2010, privind schimbarea repartizării sale.

Obligă Comitetul Economic și Social European la plata către domnul Bermejo Garde a sumei de 25 000 de euro.

Comitetul Economic și Social European suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat să suporte cheltuielile efectuate de domnul Bermejo Garde în cauzele F-41/10, T-530/12 P și F-41/10 RENV.

____________

1 JO C 209, 31.7.2010, p. 55.