Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 2. junija 2016 – Bermejo Garde/EESO

(Zadeva F-41/10)1

(Javni uslužbenci – Vrnitev zadeve Sodišču za uslužbence po razveljavitvi – Člen 12a Kadrovskih predpisov – Uradnik, ki je žrtev psihičnega nasilja – Člen 22a Kadrovskih predpisov – Uradnik, ki je prijavitelj nepravilnosti – Prošnja za pomoč – Zavrnitev – Pravica do varstva – Pogoji – Zavrnitev – Posledice – Odškodninski zahtevek)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Moises Bermejo Garde (Bruselj, Belgija) (zastopnik: L. Levi, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) (zastopniki: sprva U. Schwab in M. Lernhart, agenta, B. Wägenbaur, odvetnik, nato K. Gambino, agent, B. Wägenbaur, odvetnik, na koncu K. Gambino in X. Chamodraka, agenta, B. Wägenbaur, odvetnik)

Predmet

Javni uslužbenci – Predlog za razglasitev ničnosti več odločb o prenehanju funkcije vodje enote pravne službe tožeči stranki s takojšnjim učinkom, o njeni prerazporeditvi v Direktorat za logistiko ter o zavrnitvi njene formalne prošnje za pomoč ter zahteve za odškodnino.

Izrek

Odločba predsednika Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 24. marca 2010 o prenehanju funkcije vodje enote pravne službe Moisesu Bermeju Garde in odločba z dne 13. aprila 2010 o njegovi premestitvi se razglasita za nični.

Evropski ekonomsko-socialni odbor mora M. Bermeju Garde plačati 25.000 EUR.

Evropski ekonomsko-socialni odbor nosi svoje stroške in stroške M. Bermeja Garde v zadevah F-41/10, T-530/12 P in F-41/10 RENV.

____________

1 UL C 209, 31.7.2010, str. 55.