Language of document :

Personaldomstolens (första avdelningen) dom av den 2 juni 2016 – Bermejo Garde mot EESK

(Mål F-41/10 RENV)(1 )

(Personalmål – Återförvisning till tribunalen efter ogiltigförklaring – Artikel 12a i tjänsteföreskrifterna – Tjänsteman som utsatts för mobbning – Artikel 22a i tjänsteföreskrifterna – Tjänsteman som agerar som ”visselblåsare” – Begäran om bistånd – Avslag – Rätt till skydd – Villkor – Avslag – Följder – Skadeståndsyrkande)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Moises Bermejo Gar (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten L. Levi)

Svarande: Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) (ombud: inledningsvis U. Schwab och M. Lernhart, advokaten B. Wägenbaur, därefter K. Gambino, advokaten B. Wägenbaur, slutligen K. Gambino och X. Chamodraka, advokaten B. Wägenbaur)

Saken

Personalmål – Talan om ogiltigförklaring av flera beslut om avslutande av sökandens tjänstgöring som enhetschef på rättstjänsten med omedelbar verkan, omplacering till direktoratet för logistik och avslag på hans formella begäran om stöd samt begäran om skadestånd inklusive ränta.

Domslut

De beslut som fattats av ordföranden för Europeiska ekonomiska och sociala kommittén den 24 mars 2010 om avslutande av sökandens tidigare tjänstgöring som enhetschef på rättstjänsten samt beslutet av den 13 april 2010 avseende omplacering av sökanden ogiltigförklaras.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén förpliktas att utge 25 000 euro till Moises Bermejo Gar.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén ska bära sina egna rättegångskostnader samt ersätta de rättegångskostnader som uppkommit för Moises Bermejo Gar i målen F-41/10, T-530/12 P och F-41/10 RENV.

____________

(1 ) EUT C 209, 31.7.2010, s. 55.