Language of document : ECLI:EU:C:2015:618

Predmet C‑257/14

Corina van der Lans

protiv

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

(zahtjev za prethodnu odluku
koji je uputio Rechtbank Amsterdam)

„Zahtjev za prethodnu odluku – Zračni prijevoz – Prava putnika u slučaju kašnjenja ili otkazivanja leta – Uredba (EZ) br. 261/2004 – Članak 5. stavak 3. – Uskraćivanje ukrcaja i otkazivanje leta – Duže kašnjenje leta – Odšteta i pomoć putnicima – Izvanredne okolnosti“

Sažetak – Presuda Suda (deveto vijeće) od 17. rujna 2015.

1.        Prethodna pitanja – Nadležnost Suda – Granice – Očito nerelevantno pitanje

(čl. 267. UFEU‑a)

2.        Pravo Unije – Tumačenje – Višejezični tekstovi – Ujednačeno tumačenje – Odstupanja između različitih jezičnih verzija – Opća struktura i krajnji cilj predmetnog propisa kao referentna osnova

(Uredba Europskog parlamenta i Vijeća br. 261/2004)

3.        Promet – Zračni prijevoz – Uredba br. 261/2004 – Opća pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta – Područje primjene – Putnici koji putuju iz zračne luke smještene u trećoj zemlji u zračnu luku smještenu u državi članici – Uključenost – Uvjet – Ekvivalentnost pogodnosti pruženih u toj trećoj zemlji s onima predviđenima tom uredbom

(Uredba Europskog parlamenta i Vijeća br. 261/2004)

4.        Promet – Zračni prijevoz – Uredba br. 261/2004 – Odšteta i pomoć putnicima u slučaju otkazivanja leta – Oslobođenje od obveze naknade štete – Uvjet – Izvanredne okolnosti – Pojam – Usko tumačenje – Tehnički problem čije je rješavanje sastavni dio redovne djelatnosti prijevoznika – Isključenje

(Uredba Europskog parlamenta i Vijeća br. 261/2004, čl. 5. st. 3.)

5.        Promet – Zračni prijevoz – Uredba br. 261/2004 – Odšteta i pomoć putnicima u slučaju otkazivanja leta – Oslobađanje od obveze naknade štete – Uvjet – Izvanredne okolnosti – Pojam – Tehnički problem do kojeg je došlo iznenada te se njegovim uzrokom ne može smatrati manjkavo održavanje niti je uočen prilikom redovitog održavanja – Isključenje

(Uredba Europskog parlamenta i Vijeća br. 261/2004, čl. 5. st. 3.)

1.        Vidjeti tekst odluke.

(t. 20.)

2.        Vidjeti tekst odluke.

(t. 25.)

3.        Svrha Uredbe br. 261/2004 o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku te o stavljanju izvan snage Uredbe br. 295/91, kao što to jasno proizlazi iz njezinih uvodnih izjava 1. i 2., jest osiguravanje visoke razine zaštite putnika. Pa premda članak 3. stavak 1. točka (b) te uredbe, tumačen u svjetlu navedenog cilja, zasigurno ne traži da se dokazuje da je dotični putnik stvarno i primio pogodnosti ili naknadu štete i pomoć u trećoj zemlji, sama mogućnost njihova ostvarivanja ne može sama po sebi opravdati neprimjenu te uredbe na dotičnog putnika. Naime, ne može se prihvatiti stajalište da bi se putniku mogla uskratiti zaštita koju pruža Uredba br. 261/2004 samo zato što se radi o slučaju kad je moguće ostvariti određeno obeštećenje u trećoj zemlji, bez utvrđivanja ispunjava li ono svrhu odštete zajamčene tom uredbom te jesu li uvjeti propisani za njegovo ostvarivanje, kao i različiti načini za njegovu provedbu, ekvivalentni onima predviđenima tom uredbom.

(t. 26.‑28.)

4.        Vidjeti tekst odluke.

(t. 35.‑38.)

5.        Članak 5. stavak 3. Uredbe br. 261/2004 o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku te o stavljanju izvan snage Uredbe br. 295/91 treba tumačiti na način da tehnički problem do kojeg je došlo iznenada te se njegovim uzrokom ne može smatrati ni manjkavo održavanje niti je on uočen prilikom redovitog održavanja nije obuhvaćen pojmom „izvanrednih okolnosti“ u smislu te odredbe. U tom pogledu, iako kvar koji je uzrokovan preranim kvarenjem pojedinih dijelova zrakoplova doista predstavlja nepredvidiv događaj, on je, s druge strane, bitno povezan s vrlo složenim sustavom funkcioniranja zrakoplova, uzevši u obzir činjenicu da se zrakoplovni prijevoznik njime koristi u uvjetima, posebno meteorološkima, koji su često teški ili čak ekstremni, pri čemu nijedan dio zrakoplova nije nepokvariv. Stoga je u kontekstu djelatnosti zračnog prijevoznika takav nepredvidiv događaj dio redovnog obavljanja djelatnosti zračnog prijevoza jer se taj prijevoznik redovno susreće s takvom vrstom nepredvidivih tehničkih problema.

Osim toga, prevencija takvog kvara ili popravak koji je njime prouzročen, uključujući i zamjenu prerano pokvarenog dijela, nisu izvan stvarne kontrole dotičnog zračnog prijevoznika jer je upravo on dužan osigurati održavanje i ispravno funkcioniranje zrakoplova koje koristi za svoje gospodarsko poslovanje.

(t. 41.‑44., 49. i izreka)