Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 7. juuni 2016. aasta määrus – Verile versus komisjon

(kohtuasi F-108/12)1

(Avalik teenistus – Ametnikud – Pensionid – Personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõige 2 – Siseriiklikus pensioniskeemis omandatud õiguste ülekandmine liidu pensioniskeemi – Staažilisa ettepanek – Hagi – Tühistamine –Apellatsioonkaebus – Staažilisa ettepaneku tühistamise nõude ümberkvalifitseerimine – Tühistamisnõude tõlgendamine nii, et sellega palutakse tühistada otsus staažilisa tunnustamise kohta pensioniõiguste ülekandmise tulemusel – Nõude rahuldamata jätmine – Apellatsioonkaebuse alusel tehtud kohtuotsus, mis on omandanud seadusjõu – Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Marco Verile (Cadrezzate, Itaalia) (esindajad: advokaadid D. de Abreu Caldas, A. Coolen, É. Marchal, S. Orlandi ja J.-N. Louis, hiljem advokaadid D. de Abreu Caldas, S. Orlandi ja J.-N. Louis, hiljem advokaadid S. Orlandi ja J.-N. Louis, veel hiljem advokaat J.-N. Louis)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: D. Martin ja G. Gattinara, hiljem J. Currall ja G. Gattinara, hiljem G. Gattinara ja veel hiljem G. Gattinara ja F. Simonetti)

Ese

Nõue tühistada otsus, mis käsitleb hageja pensioniõiguste ülekandmist liidu skeemi ja millega kohaldatakse ametnike personalieeskirjade VIII lisa artiklite 11 ja 12 uusi üldisi rakendussätteid.

Resolutsioon

Puudub vajadus teha otsus kohtuasjas F-108/12: Verile vs. komisjon.

Jätta Marco Verile ja Euroopa Komisjoni kohtukulud nende endi kanda.

____________

1 ELT C 379, 8.12.2012, lk 34.