Language of document :

Rješenje Službeničkog suda (prvo vijeće) od 7. lipnja 2016. – Verile protiv Komisije

(predmet F-108/12)1

(Javna služba – Dužnosnici – Mirovine – Članak 11. stavak 2. Priloga VIII. Pravilniku – Prijenos mirovinskih prava stečenih u nacionalnom sustavu u mirovinski sustav Unije – Prijedlog za uračunavanje razdoblja mirovinskog staža – Tužba – Poništenje – Žalba – Preinaka tužbe za poništenje u vezi s prijedlogom za uračunavanje razdoblja mirovinskog staža – Tumačenje tužbe za poništenje na način da se njome traži poništenje odluke o priznavanju uračunavanja razdoblja mirovinskog staža nastavno na prijenos mirovinskih prava – Odbijanje tužbe – Presuda povodom žalbe koja je postala pravomoćna – Obustava postupka)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Marco Verile (Cadrezzate, Italija) (zastupnici: D. de Abreu Caldas, A. Coolen, É. Marchal, S. Orlandi i J.-N. Louis, odvjetnici, a zatim D. de Abreu Caldas, S. Orlandi i J.-N. Louis, odvjetnici, potom S. Orlandi i J.-N. Louis, odvjetnici, i konačno J.-N. Louis, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: D. Martin i G. Gattinara, agenti, a zatim J. Currall i G. Gattinara, agenti, nakon toga G. Gattinara, agent, i naposljetku G. Gattinara i F. Simonetti, agenti)

Predmet

Tužba za poništenje odluke o prijenosu tužiteljevih mirovinskih prava u mirovinski sustav Unije, odluke kojom se primjenjuju nove opće provedbene odredbe u vezi s člancima 11. i 12. Priloga VIII. Pravilniku o osoblju za dužnosnike.

Izreka rješenja

Obustavlja se postupak u predmetu F-108/12, Verile/Komisija.

Nalaže se Marcu Verileu i Europskoj komisiji snošenje vlastitih troškova.

____________

1     SL C 379, 8. 12. 2012., str. 34.