Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 7 iunie 2016 - Verile/Comisia

(Cauza F-108/12)1

[Funcție publică - Funcționari - Pensii - Articolul 11 alineatul (2) din anexa VIII la statut - Transfer în sistemul de pensii al Uniunii al drepturilor de pensie dobândite într-un sistem de pensii național - Propunere de spor de ani de plată - Acțiune - Anulare - Recurs - Recalificarea concluziilor în anularea propunerii de spor de ani de plată - Interpretarea concluziilor în anulare ca urmărind anularea deciziei de recunoaștere a unui spor de ani de plată ca urmare a transferului de drepturi de pensie - Respingerea concluziilor - Hotărâre de recurs care a dobândit autoritate de lucru judecat - Lipsa necesității de a se pronunța]

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Marco Verile (Cadrezzate, Italia) (reprezentanți: inițial D. de Abreu Caldas, A. Coolen, É. Marchal, S. Orlandi și J.-N. Louis, avocați, apoi D. de Abreu Caldas, S. Orlandi și J.-N. Louis, avocați, apoi S. Orlandi și J.-N. Louis, avocați, în cele din urmă J.-N. Louis, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: inițial D. Martin și G. Gattinara, agenți, apoi J. Currall și G. Gattinara, agenți, apoi G. Gattinara, agent, și în cele din urmă G. Gattinara și F. Simonetti, agenți)

Obiectul cauzei

Cerere de anulare a deciziei privind transferul drepturilor de pensie ale reclamantului în sistemul de pensii al Uniunii, decizie care aplică noile DGA privind articolele 11 și 12 din anexa VIII la statutul funcționarilor

Dispozitivul

Constată că nu este necesar să se pronunțe în cauza F-108/12, Verile/Comisia.

Domnul Marco Verile și Comisia Europeană suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 JO C 379, 08.12.2012, p. 34.