Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 4.5.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) – Yhdistynyt kuningaskunta) – Pillbox 38 (UK) Ltd v. Secretary of State for Health

(Asia C-477/14)1

(Ennakkoratkaisupyyntö – Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Direktiivi 2014/40/EU – 20 artikla – Sähkösavukkeet ja täyttösäiliöt – Pätevyys – Yhdenvertaisen kohtelun periaate – Suhteellisuusperiaate ja oikeusvarmuuden periaate – Toissijaisuusperiaate – Euroopan unionin perusoikeuskirja – 16 ja 17 artikla)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court)

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Pillbox 38 (UK) Ltd

Vastapuoli: Secretary of State for Health

Tuomiolauselma

Esitetyn kysymyksen tutkinnassa ei ole tullut esille seikkoja, jotka voivat vaikuttaa tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä sekä direktiivin 2001/37/EY kumoamisesta 3.4.2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/40/EU 20 artiklan pätevyyteen.

____________

1 EUVL C 7, 12.1.2015.