Language of document :

Hotărârea Curții (Camera a doua) din 4 mai 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de High Court of Justice Queen's Bench (England & Wales) Division (Administrative Court) – Regatul Unit) – Pillbox 38 (UK) Ltd/Secretary of State for Health

(Cauza C-477/14)1

(Trimitere preliminară – Apropierea legislațiilor – Directiva 2014/40/UE – Articolul 20 – Țigarete electronice și flacoane de reumplere – Validitate – Principiul egalității de tratament – Principiile proporționalității și securității juridice – Principiul subsidiarităţii – Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – Articolele 16 și 17)

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court)

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Pillbox 38 (UK) Ltd

Pârât: Secretary of State for Health

Dispozitivul

Examinarea întrebării adresate nu a evidențiat niciun element de natură să afecteze validitatea articolului 20 din Directiva 2014/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun și a produselor conexe și de abrogare a Directivei 2001/37/CE.

____________

1     JO C 7, 12.1.2015.