Language of document :

Kendelse afsagt af Personaleretten den 28. juni 2016 – Loquerie mod Kommissionen

(Sag F-115/14) 1

Processprog: fransk

Formanden for Første Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registret.

____________

1 EUT C 7 af 12.1.2015, s. 55.