Language of document :

Rješenje Službeničkog suda od 28. lipnja 2016. – Loquerie protiv Komisije

(predmet F-115/14)1

Jezik postupka: francuski

Predsjednik prvog vijeća odredio je brisanje predmeta.

____________

1    SL C 7, 12. 1. 2015., str. 55.