Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 28 iunie 2016 - Loquerie/Comisia

(Cauza F-115/14)1

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei întâi a dispus radierea cauzei.

____________

1    JO C 7, 12.1.2015, p. 55.