Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 24. června 2016 – Simpson v. Rada

(Věc F-142/11)1

„Veřejná služba – Vrácení věci Soudu po zrušení – Úředníci – Postup v platové třídě – Rozhodnutí o nezařazení žalobce do platové třídy AD 9 po úspěšné účasti v otevřeném výběrovém řízení do platové třídy AD 9 – Povinnost uvést odůvodnění – Rovné zacházení – Zjevně nesprávné posouzení – Článek 81 jednacího řádu – Zjevně neopodstatněná žaloba“

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: Erik Simpson (Brusel, Belgie) (zástupce: M. Velardo, advokát)

Žalovaná: Rada Evropské unie (zástupci: M. Bauer a E. Rebasti, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí o nepovýšení žalobce do platové třídy AD9 po úspěšné účasti ve výběrovém řízení EPSO/AD/113/07 „Vedoucí odboru (AD9) v oblasti překladu pro češtinu, estonštinu, maďarštinu, litevštinu, lotyštinu, maltštinu, polštinu, slovenštinu a slovinštinu“ a návrh na náhradu škody a úroky

Výrok usnesení

Žaloba se zamítá.

Erik Simpson ponese vlastní náklady řízení vynaložené ve věcech F-142/11, T-130/14 P a F-142/11 RENV a ukládá se mu náhrada nákladů řízení vynaložených Radou Evropské unie ve věci F-142/11.

Rada Evropské unie ponese vlastní náklady řízení vynaložené ve věcech T-130/14 P a F-142/11 RENV.

____________

1     Úř. věst. C 65, 3.3.2012, s. 26 (původní věc).