Language of document :

Personalerettens kendelse (Anden Afdeling) af 24. juni 2016 – Simpson mod Rådet

(Sag F-142/11 RENV) 1

(Personalesag – hjemvisning til Personaleretten efter ophævelse – tjenestemænd – forfremmelse i lønklasse – afgørelse om ikke forfremme sagsøgeren til lønklasse AD 9 efter at han havde bestået en almindelig udvælgelsesprøve AD 9 – begrundelsespligt – ligebehandling – åbenbart urigtigt skøn – procesreglementets artikel 81 – åbenbart ugrundet søgsmål)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Erik Simpson (Bruxelles, Belgien) (ved advokat M. Velardo)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union (ved M. Bauer og E. Rebasti, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen om ikke at forfremme sagsøgeren til lønklasse AD9 efter at han havde bestået udvælgelsesprøven EPSO/AD/113/07 »Heads of Unit (AD9) in the field of translation with Czech, Estonian, Hungarian, Lithuanian, Latvian, Maltese, Polish, Slovak and Slovene as their main language« og en påstand om erstatning

Konklusion

Rådet for Den Europæiske Union frifindes.

Erik Simpson bærer sine egne omkostninger i sagerne F-142/11, T-130/14 P og F-142/11 RENV og betaler Rådets omkostninger i sag F-142/1.

Rådet for Den Europæiske Union bærer sine egne omkostninger i sagerne T-130/14 P og F-142/11 RENV.

____________

1     EUT C 65 af 3.3.2012, s. 26 (oprindelig sag)