Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 24. juuni 2016. aasta määrus – Simpson versus nõukogu

(kohtuasi F-142/11 RENV)1

(Avalik teenistus – Kohtuasja saatmine Avaliku Teenistuse Kohtule uueks arutamiseks pärast lahendi tühistamist – Ametnikud – Kõrgemale palgaastmele tõusmine – Otsus jätta hageja pärast palgaastme AD 9 konkursi edukat läbimist palgaastmele AD 9 edutamata – Põhjendamiskohustus – Võrdne kohtlemine – Ilmne hindamisviga – Kodukorra artikkel 81 – Ilmselgelt põhjendamatu hagi)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Erik Simpson (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat M. Velardo)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: M. Bauer ja E. Rebasti)

Ese

Nõue tühistada otsus jätta hageja palgaastmele AD9 edutamata pärast konkursi EPSO/AD/113/07 „Tšehhi keele, eesti keele, ungari keele, leedu keele, läti keele, malta keele, poola keele, slovaki ja sloveeni keele kirjaliku tõlke üksuse juhatajad“ edukalt läbimist ning nõue hüvitada kahju.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta Erik Simpsoni kohtukulud kohtuasjades F-142/11, T-130/14 P ja F-142/11 RENV tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud kohtuasjas F-142/11.

Jätta Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud kohtuasjades T-130/14 P ja F-142/11 RENV tema enda kanda.

____________

1 ELT C 65, 3.3.2012, lk 26.