Language of document :

Rješenje Službeničkog suda (drugo vijeće) od 24. lipnja 2016. – Simpson protiv Vijeća

(predmet F-142/11)1

(Javna služba – Vraćanje Službeničkom sudu na ponovno suđenje nakon ukidanja – Dužnosnici – Prelazak u viši razred – Odluka da se tužitelja ne uvrsti u razred AD9 nakon njegova uspjeha na otvorenom natječaju za razred AD 9 – Obveza obrazlaganja – Jednako postupanje – Očita pogreška u ocjeni – Članak 81. Poslovnika – Očito neutemeljena tužba)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Erik Simpson (Bruxelles, Belgija) (zastupnik: M. Velardo, odvjetnik)

Tuženik: Vijeće Europske unije (zastupnici: M. Bauer i E. Rebasti, agenti)

Predmet

Zahtje za poništenje odluke o nepromaknuću tužitelja u razred AD9 nakon uspjeha na natječaju EPSO/AD/113/07 „Chefs d'unité (AD9) de langues tchèque, estonienne, hongroise, lituanienne, lettone, maltaise, polonaise, slovaque et slovène dans le domaine de la traduction“ te zahtjev za naknadu štete.

Izreka rješenja

Tužba se odbija.

Erik Simpson snosi svoje vlastite troškove iz predmeta F-142/11, T-130/14 P odnosno F-142/11 RENV i nalaže mu se snošenje troškova Vijeća Europske unije u predmetu F-142/11.

Vijeće Europske unije snosi svoje vlastite troškove u predmetima T-130/14 P i F-142/11 RENV.

____________

1 SL C 65, 3. 3. 2012., str. 26. (izvorni predmet)