Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2016. gada 24. jūnija rīkojums – Simpson/Padome

(lieta F-142/11 RENV) 1

Civildienests – Lietas nodošana atpakaļ Civildienesta tiesai pēc atcelšanas – Ierēdņi – Paaugstinājums pakāpē – Lēmums nepiešķirt prasītājam AD 9 pakāpi pēc AD 9 pakāpes atklāta konkursa veiksmīgas nokārtošanas – Pienākums norādīt pamatojumu – Vienlīdzīga attieksme – Acīmredzama kļūda vērtējumā – Reglamenta 81. pants – Acīmredzami nepamatota prasība

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Erik Simpson (Brisele, Beļģija) (pārstāvis – M. Velardo, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji – M. Bauer un E. Rebasti)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu par prasītāja nepaaugstināšanu AD 9 pakāpē pēc veiksmīgas konkursa EPSO/AD/113/07 ‟Nodaļu vadītāji (AD 9) tulkošanas jomā šādās valodās: čehu, igauņu, ungāru, lietuviešu, latviešu, maltiešu, poļu, slovāku, slovēņu valoda” nokārtošanas un prasība atlīdzināt zaudējumus

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

Erik Simpson sedz savus tiesāšanās izdevumus attiecīgi lietās F-142/11, T-130/14 P un F-142/11 RENV un atlīdzina Eiropas Savienības Padomes tiesāšanās izdevumus lietā F-142/11;

Eiropas Savienības Padome sedz savus tiesāšanās izdevumus lietās T-130/14 P un F-142/11 RENV.

____________

1      OV C 65, 3.3.2012., 26. lpp. (sākotnējā lieta)