Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 24 juni 2016 – Simpson / Raad

(Zaak F-142/11 RENV)1

(Openbare dienst – Terugverwijzing naar het Gerecht na vernietiging – Ambtenaren – Plaatsing in een hogere rang – Besluit om verzoeker, die is geslaagd voor een algemeen vergelijkend onderzoek van de rang AD 9, niet de rang AD 9 te geven – Motiveringsplicht – Gelijke behandeling – Kennelijk onjuiste beoordeling – Artikel 81 van het Reglement voor de procesvoering – Beroep kennelijk ongegrond)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Erik Simpson (Brussel, België) (vertegenwoordiger: M. Velardo, advocaat)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: M. Bauer en E. Rebasti, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit om verzoeker niet te bevorderen naar de rang AD9 nadat hij was geslaagd voor vergelijkend onderzoek EPSO/AD/113/07 „Hoofden van een eenheid (AD 9) op het gebied van de vertaling met Tsjechisch, Ests, Hongaars, Litouws, Lets, Maltees, Pools, Slowaaks en Sloveens als hoofdtaal”, en verzoek om schadevergoeding

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Simpson draagt zijn eigen kosten in de zaken F-142/11, T-130/14 P en F-142/11 RENV en wordt verwezen in de kosten van de Raad van de Europese Unie in zaak F-142/11.

De Raad van de Europese Unie draagt zijn eigen kosten in de zaken T-130/14 P en F-142/11 RENV.

____________

1 PB C 65 van 3.3.2012, blz. 26 (oorspronkelijke zaak)