Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 24. júna 2016 – Simpson/Rada

(vec F-142/11 RENV)1

(Verejná služba – Vrátenie veci Súdu pre verejnú službu po zrušení – Úradníci – Postup do vyššej platovej triedy – Rozhodnutie o nezaradení žalobcu do platovej triedy AD 9 po úspešnom absolvovaní verejného výberového konania do platovej triedy AD 9 – Povinnosť odôvodnenia – Rovnosť zaobchádzania – Zjavne nesprávne posúdenie – Článok 81 rokovacieho poriadku – Zjavne nedôvodná žaloba)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Erik Simpson (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: M. Velardo, avocat)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: M. Bauer a E. Rebasti, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia o nepovýšení žalobcu do platovej triedy AD9 po úspešnom absolvovaní výberového konania EPSO/AD/113/07 „Vedúci oddelenia (AD9) v oblasti prekladov českého, estónskeho, maďarského, litovského, lotyšského, maltského, poľského, slovenského a slovinského jazyka“ a návrh na náhradu škody

Výrok uznesenia

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Erik Simpson znáša svoje vlastné trovy konania vynaložené vo veciach F-142/11, T-130/14 P a F-142/11 RENV a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila Rada Európskej únie vo veci F-142/11.

3.    Rada Európskej únie znáša svoje vlastné trovy konania vynaložené vo veciach T-130/14 P a F-142/11 RENV.

____________

1 Ú. v. EÚ C 65, 3.3.2012, s. 26 (pôvodná vec).