Language of document :

Personaldomstolens beslut (andra avdelningen) av den 24 juni 2016 – Simpson mot rådet

(Mål F-142/11)1

(Personalmål – Återförvisning till personaldomstolen efter upphävande – Tjänstemän – Avancemang i lönegrad – Beslut att inte befordra sökanden till lönegrad AD 9 efter det att sökanden klarat av ett allmänt uttagningsprov avseende lönegrad AD 9 – Motiveringsskyldighet – Likabehandling – Uppenbart oriktig bedömning – Artikel 81 i rättegångsreglerna – Talan är uppenbart ogrundad)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Erik Simpson (Bryssel, Belgien (ombud: advokaten M. Velardo)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: M. Bauer och E. Rebasti)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att inte befordra sökanden till lönegrad AD 9 efter att han klarat av uttagningsprovet EPSO/AD/113/07 (AD9) ”Enhetschefer inom översättningsområdet för tjeckiska, estniska, ungerska, litauiska, lettiska, maltesiska, polska, slovakiska och slovenska” samt talan om skadestånd.

Avgörande

Talan ogillas.

Mark Simpson ska bära sina rättegångskostnader i målen F 142/11, T 130/14 P och F 142/11 RENV och ersätta Europeiska unionens råds rättegångskostnader i målet F 142/11.

Europeiska unionens råd ska bära sina rättegångskostnader i målen T 130/14 P och F 142/11 RENV.

____________

1 EUT C 65, 03/03/2012, s. 26 (det ursprungliga målet)